Tong Sun Lighting

Light your Life

Contact Us

TAIWAN (SINCE 1978`)

6F, NO. 343, DA AN RD., SHU LIN DIST., 

NEW TAIPEI CITY, TAIWAN

TEL: +886.2.86755848    FAX: +886.2.86754006


CHINA (SINCE 1997)

SI JIAO LOU, XIAO JIN, LUO YANG, BUO LUO, 

HUIZHOU, GUANGDONG, CHINA

TEL: +86.752.6566101   FAX: +86.752.6566111

E-MAIL: info@tongsun.com